Wolontariusze działają.

W piątek wolontariuszki „Powiatowego Klubu Ośmiu” Martyna Molęda, Elżbieta Hanaczewska, Oliwia Kubica, Sara Szczepanik, Zuzanna Kurbasów zorganizowały swoim milusińskim, objętych stałym wolontariatem, „DZIEŃ DZIECKA”. Wspaniała zabawa w fantastycznej oprawie plastycznej odbywała w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Spółdzielni Mieszkaniowej  w Prudniku.